ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συκάτες Γεύσεις
Ε. Βασιλείου – Ο. Μουσέτη Ο.Ε.
Ταξιάρχης Β. Ευβοίας
Τηλ. – Fax: 210 61 35 529
Κιν.: 6944 510 882
email: info@sikataxiarxi.gr