ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΚΑΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ Ε.Ε.
Ε. Βασιλείου
Ταξιάρχης Β. Ευβοίας
Τηλ. – Fax: 210 61 35 529
Κιν.: 6944 510 882
email: info@sikataxiarxi.gr